miele logo

Vitajte v Miele Slovakia

Spoločnosť Miele je celosvetový výrobca prémiových domácich spotrebičov pre kuchyne, pre oblasť starostlivosti o bielizeň a starostlivosti o podlahy. Patria sem umývačky riadu, automatické práčky a sušičky pre priemyselné použitie, ako aj prístroje na prípravu lekárskych nástrojov a laboratórne potreby („Miele Professional“). Prostredníctvom vlastných obchodných spoločností alebo importérov je spoločnosť Miele zastúpená v približne 100 krajinách.

Spoločnosť Miele & Cie. KG je od svojho založenia v roku 1899 vlastníctvom rodín Miele (51 percent) a Zinkann (49 percent). Hlavné sídlo s hlavnou správou a materským závodom je v meste Gütersloh.

Spoločnosť Miele je nezávislý rodinný podnik s požiadavkou na vedúce postavenie v oblasti kvality a technológie vo svojom odvetví. Spoločnosť Miele presadzuje partnerský vzťah so svojimi obchodnými partnermi, podnikovú kultúru zameranú na zamestnancov, ako aj kontinuitu v hodnotách, cieľoch a vo vedení.

Spoločnosť Miele & Cie. KG riadi šesť riaditeľov rovnoprávne: Olaf Bartsch (konateľ, financie a hlavná správa), Dr. Stefan Breit (výkonný riaditeľ zastupujúci konateľa, technika), Dr. Axel Kniehl (konateľ, marketing a predaj), Dr. Eduard Sailer (konateľ, technika) a Dr. Markus Miele a Dr. Reinhard Zinkann (konatelia a výkonní riaditelia spoločnosti).

Po celom svete pracuje pre spoločnosť Miele 20 098 zamestnancov (k 30. júnu 2018), z toho 11 225 v Nemecku.

V obchodnom roku 2017/2018, ktorý sa skončil 30. júna 2018, dosiahla spoločnosť Miele obrat 4,1 miliardy EUR. To zodpovedá nárastu o 167 miliónov EUR alebo 4,3 percent. Na domácom nemeckom trhu spoločnosť vzrástla na 1,21 bilióna EUR (plus 2,4 %).

Pre spoločnosť Miele je trvalá udržateľnosť obchodovania založená na hodnotách a tradícii spoločnosti a je neoddeliteľným základom pre dlhodobý obchodný úspech. Spoločnosť Miele je členom organizácie OSN pre trvalú udržateľnosť Global Compact a signatárom „charty rôznorodosti“. Každé dva roky zverejňuje spoločnosť Miele správu o trvalej udržateľnosti.

Spoločnosť založená v roku 1899 Carlom Mieleom a Reinhardom Zinkannom ako továreň na centrifúgy sa pod názvom Miele vyvinula najskôr na spoločnosť vyrábajúcu vybavenie pre poľnohospodárstvo, s produktovými odvetviami ako mliekárenská technika, práčky, dvojkolesové vozidlá a dokonca aj autá. Dnes sa spoločnosť koncentruje na vedúce postavenie v oblasti kvality a technológie v odvetví domácich spotrebičov a priemyselných zariadení.